Lovilci olj skrbijo za čistejše vodne vire

Zakaj se uporabljajo lovilci olj in kako delujejo? Gre za posebne naprave oziroma separatorje, ki ločujejo olja in ostale maščobe od odpadne vode. V odpadni vodi se namreč pogosto znajdejo različne snovi, ki lahko onesnažijo vodne vire, zato je treba odpadno vodo ustrezno prečistiti. To zapoveduje tudi zakonodaja, saj z obdelavo odpadne vode lahko poskrbimo za bolj čiste vodne vire.

Kako olja in maščobe onesnažijo vodo?

Olja in maščobe veljajo za enega pomembnih onesnaževalcev. Že majhna količina olja ali maščob lahko močno onesnaži veliko količino vode. Če pa je olj v odpadni vodi veliko, je to recept za potencialno okoljsko katastrofo, ki se ji je treba na vsak način izogniti.

Olja, maščobe in ostale podobne snovi se v odpadni vodi največkrat znajdejo v avtomehaničnih delavnicah, gostinskih obratih, bencinskih črpalkah in podobnih obratih. Če bi ta odpadna voda nemoteno odtekla naprej, ne da bi jo pred tem ustrezno obdelali, bi lahko prišlo do onesnaženja. Prav zaradi tega pa so lovilci olj in maščob tako zelo pomembni za to, da do tega ne pride.

Separator olj, maščob, maziv …

Odpadna voda v zgoraj naštetih in njim podobnih obratih se mora zato zbirati v separatorju, kjer se prečisti. Maščobe in olja imajo namreč to lastnost, da so lažje od same vode, zato se zadržujejo na površini. Tako jih je od odpadne vode lažje ločiti, prav to pa izkoriščajo tudi separatorji oziroma lovilci olj. Olja, maščobe, maziva in ostale podobne snovi tako ostanejo v separatorju, medtem ko preostala odpadna voda, ki je sedaj primerno obdelana, lahko nemoteno odteče naprej, saj ni več skrbi, da bi povzročila onesnaženje.

V separatorju se tako nabirajo odpadne snovi, ki jih je nato vsake toliko časa treba očistiti. Za to poskrbi komunalno podjetje, ki snovi odpelje, ob tem pa je treba poskrbeti še za čiščenje separatorja. Tako bo ta spet pripravljen na nove naloge oziroma na to, da boste lahko z njim še dolgo čistili odpadno vodo vseh snovi, ki bi lahko onesnažile vodne vire.