Legalizacija objektov

Objekti, ki so zgrajeni na črno, so bili postavljeni v okolje brez dovoljenj, zato imajo njihovi lastniki, pa četudi jih niso postavili sami, lahko z njimi kar nekaj težav. V skrajnem primeru lahko pride celo do rušenja, ki ga nalaga zakon. Legalizacija vam lahko pomaga, da ne boste živeli v večnem strahu pred rušenjem in pred tem, da boste plačali kazen – črno gradnjo je namreč možno legalizirati.

Katero črno gradnjo je možno legalizirati, kako se to stori in koliko časa traja postopek, so vprašanja, ki jih je najbolje zastaviti strokovnjaku z arhitekturnega biroja, ki se ukvarja z legalizacijo različnih na črno zgrajenih objektov. Legalizacija je namreč uraden postopek, ki mora biti izveden v skladu z zakonom, predložena pa mora biti tudi vsa potrebna dokumentacija.

V osnovi gre za zelo podoben postopek pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj je legalizacija namenjena prav temu – da se pridobi dovoljenje za že zgrajen objekt, ki takšnega dovoljenja za gradnjo še nima. Navadno je dovoljenja treba pridobiti pred gradnjo, vendar pa država dopušča možnost, da se to stori tudi kasneje, saj ji je v interesu, da se objekte legalizira, če je to le možno. Ker je to tudi interes lastnikov na črno zgrajenih objektov, je legalizacija obojestranska rešitev, ki se vam jo splača poslužiti.

Pokličite arhitekturni biro in se dogovorite za svetovanje in pomoč pri legalizaciji oziroma pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za na črno zgrajen objekt. V biroju vam bodo pripravili vso potrebno dokumentacijo ter vam pomagali preučiti možnosti za legalizacijo. Dobro je tudi vedeti, da je v času postopka vaš objekt oziroma vaša črna gradnja zaščitena pred rušenjem, kar je še en razlog več, da se vam splača poskusiti.
Obstaja velika možnost, da bo legalizacija uspešna, zato poskrbite za to, da boste mirno spali ter da ne boste več lastnik črne gradnje, ampak legalno zgrajenega objekta z vsemi potrebnimi dovoljenji!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *