Prvovrstna izdelava strehe

Izdelava strehe je zelo pomembna. Če je slabo izvedena, lahko pride do zamakanja, strešniki lahko zdrsijo s strehe, ima slabo izolacijo, zato je na podstrehi poleti lahko nevzdržno vroče in podobno. Dobro izvedena izdelava pa prinese bolj kvalitetno bivanje in manj skrbi.

Dotrajano streho je treba zamenjati in izdelati na novo. Koliko mora biti streha stara, da je zrela za prenovo, je odvisno od različnih dejavnikov. Če je streha narejena kvalitetno, lahko brez težav zdrži nekaj desetletij, ne da bi jo bilo treba zamenjati. Velikokrat je sicer v vmesnem času treba popraviti kakšno težavo, kot je recimo zamenjati kak počen strešnik, dotrajan žleb ali kaj podobnega, sicer pa je dobro narejena streha pregovorno nekaj, kar je treba menjati na vsake pol stoletja.

Prav zato, da boste brez skrbi in da boste pod svojo streho mirno spali dolga leta, je prav, da poskrbite za to, da bo z njo vse v najlepšem redu. K temu pripomore tudi kakovostna izdelava strehe pod nadzorstvom izkušenih krovskih mojstrov, ki bodo nad njo bdeli vse od prvih načrtov do končne izdelave vseh detajlov. To velja tako za strehe na novogradnjah kot na za strehe na že obstoječih stavbah.

Pri izdelavi strehe je zelo pomembno samo načrtovanje. Treba je premisliti o naklonu strehe, o tem, ali bo imela streha kakšna strešna okna, frčade in podobno, o tem, kje bo dimnik ali pa bo morda stavba imela celo več dimnikov, kako bodo speljani žlebovi oziroma odvajanje meteorne vode iz strehe in podobno. Prav tako pa je pomembno razmisliti tudi o izolaciji strehe ter o tem, kakšna bo ta,

Pred kakršnim koli začetkom del je tako treba izdelati podroben načrt in se pogovoriti o možnostih. Le tako bo izdelava strehe potekala nemoteno, s končnim rezultatom pa bo stranka tudi le tako resnično zadovoljna, saj bo dobila tisto, kar je pričakovala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *